Prishöjningar!

Fredag 17 mars 2017

Från och med måndagen den 20 mars 2017 kommer vi höja priserna på betong och fyllning. Detta pga våra ökade omkostnader. Vill du veta ditt nya pris på inert material, ring 08-550 960 15.