Avfallsregister Naturvårdsverket

Söndag 1 november 2020

Nu införs ett nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall. I dagsläget skapas ett transportdokument för varje transport av farligt avfall som vi gör, men fortsättningsvis ska även s.k anteckningar läggas in i det nya elektroniska avfallsregistret som hålls av Naturvårdsverket.

- Vi erbjuder att fortsatt upprätta transportdokument men vi kan även agera ombud för er som avfallsproducenter/avfallslämnare och på så sätt ombesörja era plikter i fråga om de uppgifter som för varje transport av farligt avfall ska dokumenteras och läggas in i det nya elektroniska avfallsregistret.

För detta måste ett s. k ombudsavtal upprättas, som ger oss rätt att rapportera in era uppgifter senast 48 timmar efter utförd transport.

 

Ni kan givetvis också lösa rapporteringskravet till det elektroniska avfallsregistret på egen hand, detta görs via inloggning med BankID på Naturvårdsverkets hemsida.

 Vill ni läsa mer om detta, klicka här.

Om ni har frågor eller vill upprätta en fullmakt där vi agerar ombud åt er, hör av er så ordnar vi det.     order.tysslingeakeri.se         info@tysslingeakeri.se

Läs mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida


 

Med vänlig hälsning

Annika Johansson

Tysslinge Åkeri AB

Miljö- och kvalitetsansvarig

08-550 960 15