Drivmedelstillägg

Tisdag 1 mars 2022

 

Priset på drivmedel går både upp och ner i rask takt och för att vi ska kunna prissätta våra transporter på ett bra sätt så kommer vi börja debitera för drivmedelstillägg, DMT.

Det kan öka och minska i relation till drivmedelprisets förändring. Nivån på drivmedelstillägget bestäms av det genomsnittliga priset på drivmedel. Vi går efter Preems listpris för företag och priset justeras en gång per vecka.

På fakturan ser du ditt DMT som en separat rad.