Tysslinge Riv och Återbruk

Måndag 3 januari 2022

I Tysslingekoncernen finns nu ett nystartat bolag som heter Tysslinge Riv och Återbruk AB. Det är ett rivningsbolag som specialicerar sig på återbruk.

Tänk; gamla fina fönster som rustas upp och får nytt liv. Tegelstenar som knackas rena och återanvänds. Det finns en outnyttjad potential i att återanvända byggprodukter. Nu satsar vi eftersom vi ser oändliga möjligheter i hur man kan återvinna och skapa nya material av det som vid första anblick ser ut som sopor. 

Läs mer om Tysslinge Riv och Återbruk här